Všeobecné obchodní podmínky


Kosmetické studio PBLashLifting - Petra Brabcová
Sezimova 15, Praha 4, 140 00;
IČO: 08672024

1. Základní ustanovení

Tyto všeobecné smluvní podmínky upravují právní závazkové vztahy mezi poskytovatelem služeb a provávajícím produktů (služby uvedené na www.PetraBrabcova.cz , v provozovně Sezimova 15, Praha 4, 140 00 a kupujícím poskytovaných služeb nebo produktů .

Provozovatel poskytuje kosmetické a vizážistické služby na základě platného živnostenského oprávnění a dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem.

Objednáním konkrétního termínu nebo objednáním dárkového poukazu (osobně, telefonicky, emailem či přes rezervační systém) projevuje kupující svůj souhlas s všeobecnými obchodními podmínkami provozovatele.

Nesouhlasí-li zákazník s těmito podmínkami, má možnost služby salonu nevyužít.

2. Objednávka služeb

Termín návštěvy
 
Termín návštěvy je potřeba dohodnout a rezervovat předem (osobně, telefonicky, emailem či přes rezervační systém). Objednaný termín se stává závaznou objednávkou. Na kterou je pro nové klientky vyžadována záloha.


Zálohový systém
 
Každá nová klientka/klient který se objedná na službu, je povinnen zaplatit zálohu na svou rezervaci podle informací obdržených v e-mailu po vytvoření rezervace. Do obdržení této zálohy není klientovi schválený termín rezervace.


Přeobjednání
 
Pokud se nemůžete v dohodnutém termínu na proceduru dostavit, informujte o tom předem telefonicky, emailem nebo, nejpozději však minimálně 24 hodin před zahájením služby.

Pokud Vaši návštěvu nezrušíte s dostatečným předstihem bude Vám účtováno 50% či 100% objednané služby. Toto platí pro veškeré klientky, ať už nové či stávající. Bez zaplacení této pokuty nebude možné se znovu objednat na službu. Po zaplacení pokuty a znovu objednání, je vyžadováno zaplacení celé ceny rezervované služby předem.

Bohužel v časovém úseku kratším než 24hodin již nemám možnost obsadit místo jinou klientkou. Lze za sebe poslat náhradníka na danou službu.
 

Pozdní příchod
 
Dostavíte-li se se zpožděním, bude Vaše ošetření zkráceno, tak aby mohl být obsloužen klient, který je objednán po Vaší službě, v čase na který je objednán.


Dárkový poukaz
 
Má-li zákazník dárkový poukaz na konkrétní službu nebo hodnotu a nedostaví-li se bez omluvy, dárkový poukaz bude považován za vyčerpaný. Je-li dárkový poukaz vystaven na nominální částku, je částka v hodnotě objednané služby odečtena z hodnoty poukazu. Dárkový poukaz lze vyčerpat pouze na služby. Dárkový poukaz lze vyčerpat pouze po dobu jeho platnosti, která je vyznačena na dárkovém poukazu. Dárkový poukaz je platný vzdy 6 měsíců od vystavení. Jestliže kupující nenajde termín do doby platnosti poukazu může si u provozovatele prodloužit platnost, za každý nastavovaný měsíc je účtován obsluhou poplatek 100,-Kč. Případně nevyčerpání nemá nárok na vrácení zaplacené částky.

Platbu dárkovým poukazem je nutno nahlásit před začátkem ošetření pro ověření platnosti. Pokud zákazník nenahlásí dárkový poukaz při objednávce ošetření, nemusí být akceptován pro platbu.

Nevyčerpanou hodnotu dárkového poukazu nelze směnit zpět za hotovost.


Odmítnutí služby
 
Procedura může být odmítnuta v těchto případech:

  • zákazník trpí kontraindikacemi (Nemoc, nachlazení, užívání antibiotik, opar na obličeji, ekzém, akutní výsev seboreické dermatitidy)
  • zákazník se dostaví na ošetření v podnapilém stavu, nebo nebo pod vlivem návykových látek
  • zákazník se dostaví na ošetření se zdravotními problémy
  • zákazník se dostaví na ošetření v nevyhovujícím hygienickém stavu


Osobní věci a cennosti
 
Provozovatel za jakékoliv případné ztráty věcí klienta před, během i po proceduře neručí.


Ceník
 
Ceníky jsou k nahlédnutí ve studiu a na webových stránkách provozovatele. Nejsme plátci DPH.


Prodej produktů
 
Produkty lze reklamovat pouze v původním balení a neotevřené a to v zákonné době a zákonným způsobem.


3. Reklamace služeb

Při reklamaci poskytovaných služeb musí zákazník bezodkladně a hodnověrným způsobem doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením provozovatele. Reklamace se podává písemně na adresu provozovatele. V případě bezpředmětné reklamace budou náklady na její projednání vymáhány po zákazníkovi.
 

4. Platnost a účinnost

Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 6.11.2019